Sản phẩm chất lượng

Hiểu 1 cách đơn giản: Hoặc có thể hiểu trên từng phương diện như sau: 1. Quan điểm siêu việt về chất lượng: Chất lượng được coi là sự tuyệt hảo của sản phẩm so với những sản phẩm cùng loại; 2. Quan niệm chất lượng hướng theo người sản xuất: Khi đứng trên góc độ của người sản xuất thì chất lượng sản phẩm chín… Xem thêm

1

Ưu đãi

0

Mã giảm giá

Tin tức cập nhật

Mới nhất