Mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng dân cư việt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhóm tác giả tập trung vào: (i) Tổng quan về mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng dân cư, (ii) Đánh giá thực trạng mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng dân cư Việt Nam, nghiên cứu bộ dữ liệu Findex, (iii) Đề xuất một số khuyến nghị nâng cao mức độ sử

1

Ưu đãi

0

Mã giảm giá

Tin tức cập nhật

Mới nhất