Freeship extra shopee

1. Freeship Extra Shopee là gì? Freeship Extra là một gói ưu đãi miễn phí vận chuyển trên Shopee. Theo đó các Shop đăng ký mua sử dụng gói Freeship này thì sẽ hưởng được những ưu đãi nhất định cho các mặt hàng, sản phẩm mà họ bán.

1

Ưu đãi

0

Mã giảm giá

Tin tức cập nhật

Mới nhất