VinID

VinID

( 28 đánh giá )

Vinid là ví điện tử giúp bạn rút ngắn khoảng cách trong việc thanh toán và đặc biệt có rất nhiều ưu đãi áp dụng cho nhiều ngành hàng. Ứng dụng VinID hiện nay không đơn thuần chỉ giúp bạn quản lý điểm, thẻ online mà hiện nay còn phát triển thêm rất nhiều tính năng hấp dẫn.

 Ứng dụng VinID hiện nay không đơn thuần chỉ giúp bạn quản lý điểm, thẻ online  hiện nay còn phát triển thêm rất nhiều tính năng hấp dẫn.

0

Ưu đãi

28

Mã giảm giá

Ưu đãi