Tổng hợp mã giảm giá thời trang sự kiện siêu sale shopee ngày 22/02

( 50 đánh giá )

Tổng hợp mã giảm giá thời trang sự kiện siêu sale shopee ngày 22/02 bao gồm các mã giảm giá thời trang nam, nữ, trẻ em, giày dép, túi ví, đồng hồ, phụ kiện thời trang...

Mã giảm giá Thời trang nữ

Tổng hợp mã giảm giá thời trang sự kiện siêu sale shopee ngày 22/02

WAFAS22 giảm 15% tối đa 40K đơn từ 250K

WA2299 giảm 10k đơn từ 99k

WA2215 giảm 20k đơn từ 150k

WA2220 giảm 25k đơn từ 200k

WAMALL22FEB giảm 22% tối đa 45K đơn từ 199K sp Mall

SĂN ƯU ĐÃI

Mã giảm giá phụ kiện thời trang nữ

FALOVEU giảm 12%, tối đa 15k đơn từ 99k

FA2202 giảm 10% tối đa 22k đơn từ 150k

FA222 giảm 20k cho đơn hàng từ 99k

FA2020 giảm 20k đơn từ 150k

FAFSST2 giảm 15% tối đa 20k đơn từ 99k

FAMALL22FEB giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K sp Mall

SĂN ƯU ĐÃI

Mã giảm giá Túi, ví

WB2202 giảm 20k đơn từ 99k

WBMALL22 giảm 15% tối đa 30k cho đơn từ 150K sp Mall

WBFST2 hoàn 20k đơn từ 150k

WBFS20 / WBFS25 / WBFS30 hoàn 20k / 25k / 30k cho các sp flashsale

SĂN ƯU ĐÃI

Mã giảm giá giày dép nữ

WS2202 giảm 30K đơn từ 99K

WSMALL2202 giảm 15% tối đa 35K đơn từ 150K sp Mall

WST2 giảm 20K đơn từ 99K

WSFST2 giảm 20K đơn từ 99K

WSADDT2 hoàn 20K đơn từ 99K

SĂN ƯU ĐÃI

Mã giảm giá thời trang nam

Tổng hợp mã giảm giá thời trang sự kiện siêu sale shopee ngày 22/02

MAT2202 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K

MAFST2202 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K

MA0215 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K

MAHTC50 hoàn 10%, tối đa 30k đơn từ 99k sp có fs từ 50K

MAMALL02 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K sp Mall

SĂN ƯU ĐÃI

Mã giảm giá giày dép nam

MAMS2202 hoàn 30k đơn từ 99k

MAMST02 hoàn 15%, tối đa 50k đơn từ 150k

MAMSMALL2202 giảm 50k đơn từ 250K sp Mall

MAMST2 hoàn 15% tối đa 30k đơn từ 150k

MAMS50K hoàn 14% tối đa 50k đơn từ 350k

MAMS70K Hoàn 15% tối đa 70k đơn từ 450k

MAMSFS hoàn 10% tối đa 30k đơn từ 50k sp có fs từ 50K

MAMSHTC2 hoàn 10%, tối đa 30k đơn từ 99k

MAMSMALL hoàn 15% tối đa 40k đơn từ 200k sp Mall

SĂN ƯU ĐÃI

Mã giảm giá đồng hồ nam

Tổng hợp mã giảm giá thời trang sự kiện siêu sale shopee ngày 22/02

WTCH22 giảm 50k đơn từ 199k

WTCHFEB giảm 20k đơn 0đ

WTCHMALL22 giảm 100k đơn từ 499k sp Mall

WTCHMALLTET hoàn 100k đơn từ 499k sp Mall

SĂN ƯU ĐÃI

Mã giảm giá Thể thao - Du lịch

MASO2202 hoàn 30K đơn từ 150K

MASOHVF2 giảm 200k đơn từ 1m

MASOFEB giảm 30k đơn từ 99k

MASOMLF2 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 150k

MASOFSF hoàn 15%, tối đa 50k đơn từ 250k

SĂN ƯU ĐÃI

Mã giảm giá đồ chơi trẻ em 

KID2202 hoàn 15% tối đa 30k đơn từ 150k

KIDMALL22 hoàn 15% tối đa 50k đơn từ 0đ sp Mall

UNIF40 giảm 15% tối đa 2m đơn từ 250K shop Unifriend

SĂN ƯU ĐÃI

    Chia sẽ bài viết

0 Bình Luận

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận