Cập nhật mới mã giảm giá Shopee ngày 24/04

( 1199 đánh giá )

Cập nhật mới mã giảm giá shopee ngày cuối trong sự kiện ở nhà không khó có shopee lo với vô vàn những ưu đãi các giảm giá từ các thương hiệu, mã miễn phí vận chuyển. Nếu bạn đang có ý định mua sắm online thì đừng bỏ qua cơ hội này

Miễn phí vận chuyển (MPVC):

Cập nhật mới mã giảm giá Shopee ngày 24/04

 • Tặng 9 Mã MPVC trong đó 4 Mã mọi hình thức thanh toán + 1 Mã Xtra (dự kiến – có thể thêm) + 4 Mã Airpay lấy ở banner link từ 0h
 • MPVC đơn từ 99K toàn Shopee
 • MPVC J&T đơn từ 50k
 • MPVC Shopee Express đơn từ 0đ MPVC đơn từ 99k cho Shopee Mall
 • MPVC đơn từ 50K cho một số shop Quốc tế
 • MPVC đơn từ 50k cho các shop có tag FREESHIP XTRA

Mã mọi đơn

 • SANSALE2404 giảm 10%, tối đa 40K mọi đơn từ 300K
 • ONHASAN0H244 giảm 20k đơn từ 0đ

Khung Giờ Săn Mã

 • Săn Mã các ngành hàng 0h, 12h, 21h.
 • Săn Nowfood 1đ, 5K

Thời Trang

Cập nhật mới mã giảm giá Shopee ngày 24/04

 • Săn Mã và deal 24K hot các khung giờ
 • FASHION24G1 hoàn 10% tối đa 100K đơn từ 500K
 • FASHION24G2 giảm 15% tối đa 80K đơn từ 350K
 • FASHIONAFF2404 giảm 18%, tối đa 50k đơn từ 200k
 • WAGREEN giảm 15% tối đa 35K đơn từ 200K
 • WABIG24 giảm ngay 50K cho đơn từ 400K
 • WA2425 giảm 25K đơn từ 200K
 • WA2420 giảm 20K đơn từ 150K
 • WA2410 giảm 10K đơn từ 99K
 • FAMAX24 giảm 18% tối đa 50K đơn từ 150K
 • FABIG24 giảm 24% tối đa 100K đơn từ 99K
 • FAWORLD24 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K
 • FAVUI24 giảm 8k
 • FATOP24 giảm ngay 30K đơn từ 200K
 • WBMAXT4 giảm 15% tối đa 35k đơn từ 0đ
 • WBHIGHT4 giảm 40k cho đơn từ 500k
 • WS2404 giảm 25% tối đa 50K đơn từ 0đ
 • MAT2404 hoàn 10% tối đa 50K đơn từ 150K
 • MAFST2404 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K
 • MATOP2404 giảm 20% tối đa 35K đơn từ 120K
 • MAGP2404 giảm 20% tối đa 100K đơn từ 250K
 • MAOP2404 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 150K
 • MAFSS50K2404 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99K
 • MAMS2404 giảm 15% tối đa 50K đơn từ 99K
 • MAMSHIGH4 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 350K
 • MASORMS4 giảm 15% tối đa 35K đơn từ 99K
 • MASOFREE4 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 50K
 • MASOFBPM4 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 350K
 • MASOFSCB4 giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 50k
 • KID2404 hoàn 15% tối đa 30k đơn từ 150k
 • KIDSUPER24 hoàn 50k đơn từ 500k
 • WTCH2404 giảm 15% tối đa 35K đơn từ 0đ

Tiêu Dùng

 • Săn Mã đến 244K các khung giờ
 • FMCGSALE24 giảm 5% tối đa 50K đơn từ 250K
 • FMCG2404 giảm 8% tối đa 80K đơn từ 500K
 • FMCG04 giảm 100K đơn từ 1m5

Sức khỏe sắc đẹp

 • COS2404 giảm 8% tối đa 80K đơn từ 399K
 • COSHOT24 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K
 • COSHAPPY giảm 5% tối đa 50K đơn từ 250K
 • COSLUX24 giảm 10%, tối đa đơn từ 400k
 • COSBEAUTY giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 229k
 • COSMALL24 giảm 8% tối đa 70K đơn từ 250K sp Mall

Mẹ bé

 • MKBCSALE2 giảm 100K đơn từ 1m3
 • MKBCSALE1 giảm 8% tối đa 70K đơn 400K
 • MKBCSALESOC giảm 10% tối đa 100K đơn từ 400K
 • MKBCFSS hoàn 15K đơn từ 150K

Bách hóa

 • GRO2404 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K
 • GROSALE24 giảm 8% tối đa 70K đơn từ 400K

Giặt giũ 

 • HC2404 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 500K
 • HCSALE24 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 150K
 • HCMALL2404 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 99k sp Mall

Thú nuôi 

 • PET2404 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K
 • PETSALE24 giảm 8% tối đa 70K đơn từ 400K

Đời Sống

Cập nhật mới mã giảm giá Shopee ngày 24/04

 • Săn deal các khung giờ
 • LIFEXCAT24 giảm 20K đơn từ 0đ
 • LIFESTYLE2404 hoàn 10% tối đa 100K đơn từ 99K
 • TOYONHA2 Giảm 15% tối đa 100K đơn từ 150K
 • AU2404 giảm 10% tối đa 100K đơn từ 200K
 • quốc tế
 • CBLIFE2404 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 50K

Sách – Văn phòng phẩm

 • BM2404 giảm 5% tối đa 100k đơn từ 199K
 • BMSALE24 giảm 15%, tối đa 50k cho đơn từ 99K
 • BM04SALE hoàn 20K đơn từ 50K
 • Săn deal các khung giờ

Nhà Cửa

 • HLMENHA04 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 99K
 • HLXU2404 hoàn tối đa 20K đơn từ 0đ

Công Nghệ

 • 0h Lưu Mã 2020K ở banner
 • EL2400 hoàn 20%, tối đa 100K đơn từ 0đ
 • 9h: ELSHOCK giảm 8% tối đa 200K đơn từ 7m
 • ELMT2M giảm 4% tối đa 300K đơn từ 2m5 đthoai
 • ELMT7M giảm 5% tối đa 500K đơn từ 7m đthoai

Công nghệ Mall

 • ELMALL30K giảm 30k đơn từ 199k
 • ELMAL6 giảm 6%, tối đa 300k đơn từ 699k
 • ELMAL7 giảm 7%, tối đa 600k đơn từ 6 triệu

  Chia sẽ bài viết

0 Bình Luận

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận