Cập nhật mới mã giảm giá shopee ngày 1/6

( 4240 đánh giá )

Cập nhật mã giảm giá shopee mới nhất trong ngày theo từng nhóm ngành hàng

NHÓM NGÀNH HÀNG CÔNG NGHỆ

Cập nhật mới mã giảm giá shopee ngày 1/6

Mã giảm giá hàng Công nghệ - Điện tử:

 • ELJUN70K giảm 5% tối đa 70K đơn từ 500K
 • ELJUN500K giảm 6% tối đa 500K đơn từ 3tr
 • ELJUNE1TR giảm 3% tối đa 1tr đơn từ 10tr
 • ELCOIN06 hoàn 6% tối đa 300K đơn từ 1tr5
 • CBEL06 giảm 20% tối đa 30K đơn từ 50K (Quốc tế)
 • ELCEMS giảm 7% tối đa 300k đơn từ 1tr
 • ELCECOIN hoàn 7% tối đa 200k đơn từ 500k

Mã giảm giá Máy tính - Laptop:

 • ELCLJUN giảm 7% tối đa 300K đơn từ 500K

Máy ảnh - Phụ kiện:

 • ELCACOIN7 hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 1,2tr
 • ELCA7 giảm 7% tối đa 300K đơn từ 500K

Điện gia dụng:

 • ELHAT6 giảm 5% tối đa 300K đơn từ 1tr
 • ELHAJUNE giảm 6% tối đa 700k đơn từ 5tr
 • ELHA6 giảm 7% tối đa 1tr5 đơn từ 3tr

NHÓM NGÀNH THỜI TRANG

Cập nhật mới mã giảm giá shopee ngày 1/6

Thời trang nữ:

 • WAPRE06 hoàn 30K đơn từ 300K

Phụ kiện thời trang nữ:

 • FAPREJUNE hoàn 40K đơn từ 300K

Giày dép nữ:

 • WST6 giảm 20K đơn từ 99K
 • WSADDT6 giảm 20K đơn từ 99K
 • WSFST6 giảm 20K đơn từ 99K

Thời trang trẻ em:

 • KID0106 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 150K
 • KIDPRE6 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 150K
 • KIDMALL6 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 0đ (Mall)
 • CBFAPH giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K (Quốc tế)

Thời trang nam:

 • MA06 hoàn 15% tối đa 35K đơn từ 150K
 • MAT06 hoàn 10% tối đa 45K đơn từ 150K
 • MAFST06 hoàn 15% tối đa 35K đơn từ 150K
 • MA0615 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K

Giày dép nam:

 •  MAMST6 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99K
 •  MAMSPRE6 hoàn 20% tối đa 30K đơn từ 99K
 •  MAMSHV6 giảm 12% tối đa 70k đơn từ 300k
 •  MAMSHTC6 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 50k
 •  MAMSHB6 giảm 15% tối đa 50k đơn từ 150k
 •  MAMSMALL6 giảm 15% tối đa 50K đơn từ 150K (Mall)

Thể thao - Du lịch:

 •  MASOT6 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K
 •  MASOML6 giảm 15% tối đa 50K đơn từ 150K
 •  MASOFREE6 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 50k
 •  MASOMPS6 giảm 15% tối đa 30k đơn từ 99k
 •  MASOHV6 giảm 200k đơn từ 1tr
 •  MASOHB6 giảm 15% tối đa 50k đơn từ 150k
 •  MASOFRE6 hoàn 20% tối đa 30K đơn từu 99K
 •  MASOFA6 giảm 15% tối đa 30k đơn từ 99k
 •  MASOATTC6 giảm 15% tối đa 35k đơn từ 100k

  Chia sẽ bài viết

0 Bình Luận

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận